internetowe aplikacje bazodanowe

Więc tutaj masz sytuację, w której 2 psychologowie są połączone do systemu prawnego w drodze decyzji prawnej i można twierdzą zatem, że oba zasługują być postrzegane jako angażowanie się w psychologii sądowej. Istnieje jednak zasadnicza różnica.

Pierwszy psycholog faktycznie pomógł informuje decyzję prawną opartą na jej psychologicznej wiedzy i doświadczenia. Zaangażowanie drugim psychologów „z drugiej strony powstały w wyniku decyzji prawnej, która nie miała bezpośredniego wpływu na.

Moje preferowane definicja psychologii sądowej przyznaje tę kluczową różnicę, a mianowicie:

Ta gałąź psychologii stosowanej, która dotyczy zbierania, analizy i prezentacji dowodów do celów sądowych „(Haward 1981).

Jeśli przyjąć tę definicję jesteś stwierdzające, że kategorycznie Psychologia sądowa dotyczy:

Przepis psychologicznego informacji w celu ułatwienia decyzji prawnej (Blackburn 1996).

Tak więc w przypadku naszych dwóch psychologów, ściśle mówiąc tylko pierwszy można powiedzieć, aby być zaangażowane w Psychologii Sądowej.

Nie każdy zgodzi się z tym, ponieważ nie ma szkoły myślenia, które twierdzą, że każda działalność, która łączy psychologię z prawem zasługuje na miano Forensic. Nie zamierzam spróbować i przekonać się, co jest słuszne, chociaż mam silną opinię na uczelni; Najważniejszą rzeczą euroimpex.pl – wydruk podążający jest to, że ciebie

wiem, że ta debata istnieje.

Podsumowanie

W odpowiedzi na pytanie, co jest psychologia sądowa odkryliśmy, że:

W istocie, psychologia sądowa odnosi się do zastosowania psychologii w kontekście prawnym.

Debata o tym, jakie jest co nie jest Psychology kryminalistycznych odnosi się do charakteru tego zastosowania prawnej poziom, na którym jest on stosowany.

A debata ta rodzi szereg pytań, które trzeba myśleć. W szczególności:

Granice psychologii sądowej?

Rola psychologa sądowego?

Artykuł dzięki:

Post Categories: Sklepy internetowe